Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје
ukim iKNOW
Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје

Се наоѓате на страницата за најава на iKnow системот за електронска поддшка на уписите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во моментов е активен Вториот уписен рок за пријавување на кандидати на ВТОР циклус на студии во учебната 2015/16 година. Доколку саканиот факултет/институт го нема во листата за избор, тоа значи дека сè уште не е конфигуриран уписниот рок на факултетот/институтот, па обидете се повторно подоцна. Електронското пријавуавње трае до 22 јануари.

Потсетуваме дека најпрво треба да отворите кориснички профил следeјќи го линкот „Регистрирај се“, дури и ако сте се регистрирале во минатите уписни рокови, бидејќи корисничките имиња се избришани. Откако еднаш ќе отворите кориснички профил, следниот пат употребете го своето корисничко име и лозинка за да се најавите на системот - не отварајте нов профил. Пријавата можете да ја менувате во целост сè до поднесување на докумнентите на деновите на упис.

За пријавување на проблеми во врска со регистрацијата и пополнување на пријавата (отворање тикет), користете го овој линк и притоа изберете го соодветниот факултет во полето УКиМ-членка. По успешна регистрација и активирање на вашиот кориснички профил во iKnow системот, пристапот кон тикетинг системот можете да го направите и по најавувањето со следење на линкот „Пријави неправилности“.


© 2016 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.